Anne Præstegaard
13 aug, 2019

I dette blogindlæg kan du læse om hvorfor work-life balance er misforstået. Du kan også læse om, hvordan du kan skabe mere glæde, mening og balance i dit liv.

Sidst i 80’erne opstod et begreb, der hed work-life balance. I mange år var det hypet overalt, for man mente, at det var godt at fokusere på balancen mellem arbejdstid og fritid, for at imødekomme de medarbejdere der var stressede, men også for at undgå stress.

Det har dog ikke mindsket antallet af stressede mennesker, og jeg forstår godt hvorfor.

Begrebet work-life balance, definerer et liv bestående af to dele: Arbejde og fritid.

Det vil sige at der er to ”helheder”, der skal give én helhed. De kommer til at konkurrere mod hinanden, og der vil altid være en del, der skal skrues ned, for at det andet kan skrues op. Allerede fra start er der sået en ubalance.

Det faktum, at ”Fritids delen” består af rigtig mange områder (familie, børn, bolig, netværk, fritid) gør, at der er ret stor chance for, at den vil være dynamisk og variere kraftigt i både tidsforbrug og den energi du skal bruge på det over en periode. Noget har du indflydelse på, noget har du ikke indflydelse.

Igen er balancen dømt til at skride allerede fra start.

Et liv der er rigtigt for dig

Måske har du hørt, at du bare skal hente børnene tidligt, gå til yoga, meditere, spise sundt og så køre karriere samtidig, så har du et harmonisk liv. Men det er ikke sådan det hænger sammen.

I virkeligheden handler det om at skabe balance i livet. Det handler ikke om at gøre alt det rigtige. Det handler om at sammensætte et liv, så det er rigtigt for dig. Det hele liv, som du har valgt efter den du er.

Hvad er livsbalance

Livsbalance rummer alle elementer som vores liv består af, så vi kan balancere og skrue op og ned for alle områder afhængigt af behov og faser i vores liv.

Der er intet liv der er statisk. Vi lever fra fase til fase. Fra barn til ung, familie med små børn, familie med store børn. Enlig med små børn, enlig med store børn osv.

At vi rykker fra fase til fase er dynamisk. Men hver enkelt fase i sig selv er også dynamisk. De fordrer at forskellige behov skal opfyldes, og vores værdier prioriteres forskelligt i hver fase.

Men for at få balance, skal vi have et overblik og forstå vores behov.

Konsekvensen af ikke at få opfyldt vores indre behov, er følelser af ensomhed, tristhed, tomhed, utilfredshed, irritation, stress, meningsløshed, frustration, måske endda vrede.

Så der hvor den gode balance bliver mulig, er der hvor vi selv har indflydelse. Der hvor vi selv kan tage et ansvar og skabe det vi fungerer bedst med. Der hvor vores behov bliver opfyldt, så vi føler energi og overskud.

Få et overblik og design dit liv

Jeg har en to timers session, der hedder ”Design det liv, som gør at du er glad, når du står op om morgenen”.

Der danner vi et her og nu billede af, hvor tilfreds du er i dit liv i dine enkelte livsområder (Job, kærlighed, familie, bolig, relationer osv.) lige nu. Vi gennemgår resultatet sammen, og jeg vil med forskellige spørgsmål spejle dine iagttagelser, så du kan beslutte, hvor der skal sættes ind, for at du kan føle, at der balance og mere glæde i dit liv.

Det gør en kæmpe forskel at blive set udefra, det er nemlig ofte mere komplekst end som så, at få afdækket, hvilke små justeringer og forandringer, som vil give den største effekt.

Du kan læse mere om sessionen her

Du kan booke en session på anne@divi.annepraestegaard.dk

Har du spørgsmål til sessionen, er du velkommen til at skrive til mig på anne@divi.annepraestegaard.dk