Skab et meningsfuldt liv, der giver dig glæde og indre ro

Personligt udviklingsforløb

Dette forløb er for dig:

 • Der savner balance i dit liv og tit bliver frustreret over at det du gør, ikke giver dig den følelse af tilfredshed, som du drømmer om.
 • Der føler at du ikke kan være den mor, den kæreste/hustru, den veninde, den datter, som du gerne vil være, fordi du føler dig begrænset i dit eget liv
 • Der føler at du ikke lever et liv, som nærer dig og gør dig glad.
  Der føler, at der ikke er plads til dig i dit liv
 • Der siger ja til mange ting, hvor du har lyst til at sige nej
 • Der altid har dårlig samvittighed overfor dem du elsker, selvom du gør en masse
 • Der føler, at livet passerer forbi, og uanset hvor meget du gør, så går du glip af lykken
 • Der har et godt liv, som burde gøre dig tilfreds, men du savner en følelse af mening og glæde.

Men det er også for dig der:

 • Er handlekraftig og vil gøre en forskel for dig selv og dine børn/din familie
 • Er parat til at blive set, som den du er og parat til at stå ved det
 • Er klar til at skabe det liv, som føles mest meningsfuldt for dig
 • Er parat til at gå på opdagelse i dig selv og klarlægge hvem du er, og hvordan du trives bedst, så du kan leve et for dig lykkeligt liv. 

Hvad kan du forvente:

 • Mere lethed, indre ro og livsglæde
 • Et fokuseret forløb, der samler og skaber et fundament, så du trygt kan skabe det liv, der føles mest meningsfuldt for dig.
 • At du bliver mødt præcist der hvor du er, så du føler dig forstået og støttet, så du kan gå vejen skridt for skridt.
  Afklaring om hvad der er det rigtige for dig, så du træffer de rigtige valg og en klar og målrettet plan for, hvad du gerne vil og hvordan du får det til at ske!
 • At du efter sessionerne føler dig løftet og klar til at tage fat med nye værktøjer
  Under hele forløbet får du prioriteret adgang til sparring med mig via E-mail

Lær hvilke værktøjer der skal til, for at du kan skabe det liv, som du drømmer om.

Lad mig guide dig til at nå i mål.

Du vil lære om manifestation, målsætning, visualisering, livsbalance m.m.

 

Kontakt mig for en afklaringssamtale, så vi kan finde ud af om vi er et match på anne@annepraestegaard.dk

Det praktiske – sat op i forløbs-trin

 Forløbet er bygget op over 6 trin:

Trin 1: Livsdesign
– Overblik over hvor du er nu, og hvor du virkelig gerne vil være

De fleste af os har skabt et liv, hvor familie og arbejdet er omdrejningspunktet. Der er ting at gøre hele tiden, og meget gør vi næsten uden at tænke over, hvorfor vi gør det.’

Generel travlhed gør også, at vi ofte bare gør ting ligesom andre gør det. Men hvad nu, hvis der er andre måder?

For at skabe et liv med mening og indre ro, kræver det et overblik over, hvad dit liv egentlig består af, hvilke behov du har, og hvad du gerne vil have i dit liv.

Vi kigger på, hvor du skal tage ansvaret hjem, og hvilke værdier der skal være bærende i dit ideelle liv.

Du får et overblik over hvilke områder af dit liv, hvor der er brug for ændringer. Du får en forståelse af, hvor du med små ændringer kan skabe store forandringer.

Du lærer, hvordan du kan træffe de rigtige beslutninger for dig og din familie, så du ikke bruger energi på frustrationer og skuffelser. Efter denne session vil du forstå, hvordan du kan føle en tilfredsstillelse ved dit liv og være glad, når du står op om morgenen.

Trin 2: Livshåndtering

Vi følger op på processen indtil nu og gennemgår de opgaver, som du har lavet.

Du får en bevidsthed om dine ubevidste handlemønstre. Du får værktøjer, så du får frihed til at handle på det, der er rigtigt for dig. Det giver dig overskud til når du skal håndtere pressede situationer.

Vi identificerer hvilke mønstre der tager over, når du kører på autopilot. F.eks. når du er lav på energi og trækker på det ubevidste.

Trin 3: Livsbalance

Vi følger op på processen indtil nu og gennemgår de opgaver, som du har lavet.

Du vil erfare hvad balance er for dig, hvad der skubber din balance, hvilke områder der udfordrer din balance, og hvordan du opretholder den. Du identificerer, hvad dine behov er, så du kan handle på dem. Du vil vide, hvordan du kan skabe det flow i dit liv, som du ønsker.

Trin 4: At følge hjertet – Find ind til kernen af hvad der gør dig glad

Vi følger op på processen indtil nu og gennemgår den opgave, som du har lavet.

I  denne session identificerer vi, hvad der skaber glæde i dit liv. Hvad det er, der skal være tilstede i dit liv, så du er glad og energifyldt, når du står op om morgenen.

Hvad giver dig lykkefølelse, og hvordan kan du skabe mere af det i dit liv. Hvad skal der til for, at det er dig, der sidder bag rattet i dit liv, så livet ikke længere passerer forbi dig.

Hvad giver dig en følelse af mening i dit liv. Hvad er det dit hjerte brænder for.

Vi tager hul på hvordan du kan stole mere på dig selv. Hvordan du lærer at lytte til din indre stemme/GPS og bruge din intuition/mavefornemmelse.

Trin 5: Gå vejen – Skab det meningsfulde liv

Vi følger op på processen indtil nu og gennemgår den opgave, som du har lavet.

De fleste tror, at når de har en plan, så er de allerede i mål. Det er også vigtigt at have en retning og det rette fokus, men vi tager den et stykke videre og arbejder med at sætte den rette energi, for at du når i mål. Du lærer at se muligheder og løsninger, som du ikke har set før.

Du lærer om hvad bevidst skabelse er, og du får en formel for, hvordan du skaber det, som du ønsker.

Vi laver en fælles strategi for at skabe det du drømmer om.

Trin 6: Fastholdelse – Feedback, justering, opfølgning

Alle processer kræver feedback, justering og opfølgning. Vi kigger på hvad der i gang, hvor langt du er kommet i processen, hvad skal justeres, hvad du allerede er i mål med.

Det er vigtigt at holde fast i processen. Der kan være udfordringer i processer, hvor man for eksempel går i stå, kommer i tvivl, bliver frustreret eller bliver utålmodig. Derfor er det vigtigt hele tiden at følge processen, så der bliver taget hånd om det, som opstår, og så der kan justeres i forhold til ønsket mål.

Det praktiske – om selve forløbet og sessionerne

 

Sessionerne kan enten foregå personligt i Skanderborg eller på skype, så vi kan være uafhængige af geografi.

Session 1-5 har hver en varighed af 90 minutter.

I mellem hver session får du nogle hjemmeopgaver, som skal støtte op om processen og skabe udvikling på de områder, som du ønsker.

Session 6 består af 3 x 45 min. opfølgningssessioner over Skype, hvor vi sikrer, at du får implementeret de planer, vi har lagt sammen. Hvis du har spørgsmål, kan du maile til mig igennem hele forløbet.

Jeg støtter og hjælper dig gennem hele forløbet. Det er min erfaring, at det gør en verden til forskel at blive set udefra af en mentor, der støtter og holder visionen for dit drømmeliv. 

Jeg hjælper dig med at fastholde fokus i processen, minder dig om din motivation og det, som er allervigtigst for dig i dit kommende liv.

Jeg støtter dig og hjælper dig løbende med redskaber til at tackle tvivl, frustration, frygt, usikkerhed, så du kommer på rette spor igen.

Med andre ord: Du er ikke alene i processen. Du vil føle dig forstået og set hele vejen i forløbet.

Jeg arbejder både med coaching og mentoring. I coaching guider jeg dig til at finde dine egne svar. I mentoring rådgiver jeg dig, ud fra den viden og erfaring, som jeg har oparbejdet.

Læs her hvad andre siger

Etik – Sådan arbejder jeg

 

Jeg sætter etik højt i mit arbejde som mentor. Der er fuld fortrolighed i vores samarbejde. Alle oplysninger behandles med fortrolighed og kommer ikke 3. mand for øre.

Det er en mentors fornemste opgave at være fuldt tilstede og yde sit bedste for at klienten får mest muligt ud af en session.

En session vil være en kombination af coaching og mentoring. Coaching i form af en række undersøgende spørgsmål, mentoring i form af rådgivning på et givent område.

Jeg har det fulde ansvar i forhold til de processer, som er i forløbet. Klienten har det fulde ansvar for at gøre det, der skal til, så de ønskede resultater opnås.

 

Du er velkommen til at kontakte mig på anne@annepraestegaard.dk for en personling afklaringssamtale.

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Anne